Om mig

Jag heter Angelica Hurtig och är certifierad massör, diplomerad spa-terapeut och int. Lic. personlig tränare sedan 2014.

Som terapeut jobbar jag framförallt med stela och spända muskler, överbelastningar i muskulaturen och hjälper dig hitta orsaken och möjliga lösningar på de besvär just du har. Detta för att du ska få en bättre förståelse av besvären och verktygen för att förbli smärtfri även efter behandlingarna. Jag tar hjälp utav olika behandlingstekniker för att hitta symptomens bakomliggande orsak och använder mig av alla mina förmågor och färdigheter för att lösa dina problem. Jag kan även hjälpa dig med rörlighetsträning och behandling för ökad rörlighet, arbetsrelaterad problematik, spänningshuvudvärk, idrottsskador, stress och smärta i muskulatur.

Behandlingen anpassar jag utefter dina behov och erbjuder bland annat svensk klassisk massage, bindvävsmassage, tejpning, idrottsmassage, avslappningsmassage, koppning och hot stone massage. Att hitta orsaken till problemet så att du själv kan förstå och behandla dina begränsningar är viktigt för en långsiktig åtgärd.

Utbildning

  • Certifierad massör (Plus gymnasiet via BSM) 2013

  • Diplomerad spa-terapeut (Plus gymnasiet via BSM) 2014

  • Gruppträningsinstruktör (Nina Miskovski) 2014

  • HLR, hjärt- och lungräddning 2014

  • Internationellt licensierad personlig tränare (Fustra) 2014

  • Internationellt licensierad personlig tränare (Personal Training School) 2014

  • Bodytech Kinesiology Taping Level 1 (Basic) och level 2 (idrottsskador) 2016

  • Avancerad manuell terapi - ländrygg och bäcken (Ortopedmedicinska Institutet) 2017